Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11154
Title: Зміст виховання гуманістичних загальнолюдських цінностей в українській школі на сучасному етапі
Authors: Глоба, Т.
Keywords: загальнолюдські цінності
українські школи
нормативні документи
духовна культура
матеріальна культура
universal values
Ukrainian school
education
children
official documents
Issue Date: 2009
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155) - Донецьк, ДонНТУ, 2009.
Abstract: У статті аналізується проблема змісту виховання гуманістичних загальнолюдських цінностей в українській школі в умовах сьогодення. Визначено мету, задачі, принципи та методи виховання загальнолюдських цінностей на основі вивчення офіційних нормативних документів (програма "Освіта", "Концепція виховання дітей на молоді у національній системі освіти", "Концепція художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл" та інші). Автор пропонує до розгляду власну класифікацію гуманістичних загальнолюдських цінностей за домінуючими формами духовної та матеріальної культури
Description: The problem of the content of education of humanistic universal values at modern Ukrainian school is analyzed in this article. The object, problems, principles and methods of education of human values are definited on the basis of studying of the official standard documents (the program "Formation", "the Concept of education of children and youth in the national educational system", "the Concept of the art-aesthetic education of pupils of general schools"). The author proposes the classification of humanistic universal values
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11154
Appears in Collections:Випуск 5(155) - 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
глоба.pdf108,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.