Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11117
Title: Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання фольклорних жанрів у змісті ігрових технологій
Authors: Калашнікова, Т.В.
Keywords: навчально-виховний процес
учитель початкових класів
дитячий фольклор
фольклор
folk-lore
teachers of primary classes
educational-upbringing process
Issue Date: 2009
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155) - Донецьк, ДонНТУ, 2009.
Abstract: Статтю присвячено проблемам підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання жанрів дитячого фольклору в змісті ігрових технологій. Проаналізовано підручники і посібники до них на вміст фольклорних жанрів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі першого класу
Description: The article is devoted the problems of preparation of future teachers of primary classes to the useing of gernes of child's folk-lore in content of playing technologies. Textbooks and manuals are analysed on content of folk-lore gernes which can be used into educational-upbringing process of the first class
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11117
Appears in Collections:Випуск 5(155) - 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
калашникова.pdf73,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.