Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10893
Title: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ МАШИН
Authors: Батлук, В.А.
Параняк, Н.М.
Хомик, О.О.
Keywords: очистка повітря
парати пилоочищення
теорія роботи циклонів
експериментальний стенд
апарат
гетерогенні системи
Issue Date: 10-Nov-2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Механика жидкости и газа / Материалы VIII Международной научно-технической студенческой конференции. - Донецк: ДонНТУ, 2009.- 268с.
Description: Стаття присвячена питанням забезпечення високоефективними апаратами очистки повітря від пилу різних галузей виробництва з метою доведення шкідливих викидів їх до санітарно-гігієнічних норм. У статті наводяться нові напрямки створення апаратів пилоочи-щення, які базуються на використанні дії відцентрово-інерційних сил і завдяки яким вдалося значно збільшити ефективність пиловловлен-ня.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10893
Appears in Collections:Материалы VIII Международной научно-технической студенческой конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Батлук В.А., Параняк Н.М., Хомик О.О..pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.