Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10865
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ № 646 щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні контрольних робіт “Утилізація та рекуперація відходів”
Authors: Лунёва, Оксана Владимировна
Keywords: утилизация, рекуперация
Issue Date: 2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки № 646 (1,0 п.л.) щодо організації самостійної роботи студентів та при виконанні контрольних робіт з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Уклад. Луньова О.В. – Донецьк: ДонНТУ, 2011 – 32 с.
Series/Report no.: УДК 628.4;
Abstract: Дано рекомендації з проведення практичних занять до модуля 1 «Основні закономірності утворення відходів, методи їх переробки і складування» та модуля 2 «Основні напрямки поводження з промисловими відходами», передбачених навчальним планом дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10865
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри природоохоронної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
самраб.pdf15,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.