Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10688
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Інноваційний менеджмент‖ (для студентів спеціальності 8.050201 ―Менеджмент організацій‖ всіх форм навчання)
Authors: Деречинський, Юлій Наумович
Гайдай, Роман Федорович
Гайдай, Ірина Юріївна
Keywords: інновація
інноваційний менеджмент
нововведення
контрольна робота
Issue Date: 2007
Publisher: АДІ ДВНЗ „ДонНТУ‖
Abstract: Методичні вказівки містять організаційно-методичні рекомендації стосовно самостійного виконання студентами контрольної роботи з курсу „Інноваційний менеджмент‖, а також тематичний план дисципліни, перелік екзаменаційних питань, глосарій і перелік рекомендованої літератури, необхідні як для виконання контрольної роботи, так і для підготовки студента до іспиту з курсу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10688
Appears in Collections:Методичні вказівки кафедри "Менеджмент організацій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodvkazivki_Innov_Menedgment_Kontr.pdf683,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.