Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10424
Title: ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСОБЛИВО ТОНКОСТІННИХ ТРУБЧАСТИХ ВИРОБІВ
Authors: Стеблюк, В.І.
Азарх, І.П.
Keywords: тонкостінні трубчасті вироби
порожнисті трубчасті вироби
креслення пристрою
вдосконалення
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Металургія, 2008. Випуск 10(141). 309 с.
Abstract: В даній статті були розглянуті існуючі методи отримання тонко- стінних трубчастих виробів з товщиною стінки 0,025 мм. Визначені про- блеми, що виникають при виготовленні порожнистих трубчастих виробів існуючими методами. Було запропоновано пристрій, що дозволяє отри- мати порожнисті трубчасті вироби з товщиною стінки 0,025 мм. Наве- дені креслення пристрою, а також описаний принцип його дії та констру- кція.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10424
Appears in Collections:2008_Випуск 10 (141)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Steblyk,Azarkh.pdf973,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.