Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10314
Title: Визначення характеристик кам’яновугільних водних емульсій високотемпературного піролізу вугільної шихти
Authors: Пульникова, Юлія Вікторівна
Крутько, Ірина Григорівна
Keywords: смолисті речовини, кам’яновугільні емульсії, дисперсний склад, седиментаційний аналіз, аміачні води, хроматограма, екстракція, ароматичні вуглеводні, агрегативна стійкість
Issue Date: 22-Feb-2011
Publisher: Углехимический журнал
Series/Report no.: 1-2;
Abstract: За даними седиментаційного аналізу побудовано інтегральні та диференційні криві розподілу часток смолистих речовин за радіусами. Визначено фракційний склад смолистих речовин в аміачних водах процесу коксування вугілля (конденсаті ПГХ, надсмольній воді газозбірникового циклу). Показано, що смолиста дисперсна фаза складається переважно з ароматичних вуглеводнів, що оказують суттєвий вплив на стійкість кам’яновугільних емульсій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10314
ISSN: 662.74.002.5
Appears in Collections:кафедра ХТТItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.