Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10255
Title: Врахування складу транспортного потоку при визначенні потоків насичення для світлофорного регулювання
Other Titles: Учет состава транспортного потока при определении потоков насыщения для светофорного регулирования
Account of the Traffic Structure at the Saturation Flow Determination for Signal Control
Authors: Малишев, А.В.
Дудніков, Олександр Миколайович
Нужний, Володимир Васильович
Малышев, А.В.
Дудников, Александр Николаевич
Нужный, Владимир Васильевич
Malyshev, А.V.
Dudnikov, А.N.
Nuzhnyi, V.V.
Keywords: ПЕРЕСІЧЕННЯ ДОРІГ: ПОТІК НАСИЧЕННЯ
СВІТЛОФОРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК
ІНТЕРВАЛ БЕЗПЕКИ
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
СКЛАД ПОТОКУ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ: ПОТОК НАСЫЩЕНИЯ
СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК
ИНТЕРВАЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
СОСТАВ ПОТОКА
ROAD CROSSING: SATURATION FLOW
SIGNAL CONTROL
TRAFFIC FLOW
SAFETY INTERVAL
VEHICLE
TRAFFIC STRUCTURE
Issue Date: 3-Sep-2010
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Малишев А.В. Врахування складу транспортного потоку при визначенні потоків насичення для світлофорного регулювання / А.В. Малишев, О.М. Дудніков, В.В. Нужний // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 1.(10) – С. 69-75.
Abstract: Запропоновано уточнення існуючої методики розрахунку режимів роботи світлофорної сигналізації на пересіченні доріг в одному рівні. Для уточнення методики пропонується врахувати вплив складу транспортного потоку при визначенні потоку насичення. Отримані значення потоку насичення за запропонованою методикою, окрім впливу складу транспортного потоку, будуть враховувати значення потоку насичення, яке втрачається під час наростання інтенсивності роз’їзду черги транспортних засобів на пересіченні. Методика визначення потоку насичення з врахуванням впливу складу транспортного потоку забезпечить визначення більш наближеного до реальної ситуації значення потоку насичення, що в свою чергу повинно призвести до оптимізації тривалості циклу роботи світлофорної сигналізації.
Description: In the work the existing technique clarification of the traffic-light signaling operating conditions calculation on the road crossings in one level is offered. For the technique clarification it is suggested to take into account the traffic structure influence on the determination of the saturation flow. The obtained values of the saturation flow according to this technique, except of the traffic structure influence, will take into account the value of the saturation flow which is lost during the travelling intensity growth of the vehicle turn on the crossing. The technique determination of the saturation flow taking into account the traffic structure influence will provide the value determination of the saturation flow which will result in optimization of the traffic-light signaling operation duration.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10255
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№1 (2010-10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Малишев.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.