Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10252
Title: Оцінка безпеки руху на пересіченнях доріг зі світлофорним регулюванням з урахуванням тяжкості дорожньо-транспортних подій
Other Titles: Оценка безопасности движения на пересечениях дорог со светофорным регулированием с учетом тяжести дорожно-транспортных происшествий
Estimation of the Traffic Safety on the Road Crossings With Traffic Light Regulation, Subject to the Gravity of the Road Traffic Accidents
Authors: Дудніков, Олександр Миколайович
Сніцаренко, К.С.
Дудников, Александр Николаевич
Сницаренко, К.С.
Dudnikov, А.N.
Snitsarenko, K.S.
Keywords: ПЕРЕСІЧЕННЯ ДОРІГ
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
СВІТЛОФОРНИЙ ОБ’ЄКТ
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПОДІЯ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
ROAD CROSSING
VEHICLE
TRAFFIC LIGHTS
TRAFFIC ACCIDENT
Issue Date: 3-Sep-2010
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Дудніков О.М. Оцінка безпеки руху на пересіченнях доріг зі світлофорним регулюванням з урахуванням тяжкості дорожньо-транспортних подій / О.М. Дудніков, К.С. Сніцаренко // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 1.(10) – С. 59-68.
Abstract: Розглядається проблема підвищення безпеки руху на пересіченнях доріг в одному рівні зі світлофорним регулюванням, яка потребує створення прогнозу кількості та тяжкості дорожньо-транспортних подій. Сформульовано підходи до оцінки безпеки руху на пересіченнях доріг зі світлофорним регулюванням за кількістю та тяжкістю дорожньо-транспортних подій. Запропонована методика розрахунку імовірної кількості дорожньо-транспортних подій впродовж року враховує час роботи світлофорного об’єкту в різних режимах та дозволяє проводити оцінку тяжкості прогнозованих дорожньо-транспортних подій.
Description: In the work the problem of the traffic safety increase on road crossings in one level with traffic light regulation is considered. It requires the creation of the forecast opportunities of the road accident number and gravity. The approaches to the traffic safety evaluation on road crossings with traffic light regulation according to the number and gravity of road accidents are formulated. The proposed method of the probable number of road accidents calculation during the year takes into account the time of the traffic lights operation in different modes and allows to estimate the gravity of the predictable road accidents.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10252
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№1 (2010-10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дудников.pdf389,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.