Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10244
Title: Передискретизація зображень у гексагональній системі координат hex2
Authors: Самощенко, О.В.
Ходус, С.В.
Keywords: гексагонал
координатна система
решітка пікселів
псевдопіксель
фільтр визначення краю
Issue Date: 18-Nov-2011
Publisher: Донецкий национальний технический университет
Citation: О.В.Самощенко, С.В.Ходус. Передискретизація зображень у гексагональній системі координат hex2// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 14 (188), Донецк, ДонНТУ, 2011. – С.227-232.
Abstract: Розглядається перетворення зображень, які присутні у гексагональній системі координат, у псевдогексагональному виді, що дозволяє представити результати візуально без використання гексагональної решітки або апаратних гексагонально-орієнтованих пристроїв. Досліджено та перевірено властивості зображень, які показують перевагу гексагональної структури у порівнянні зі стандартною прямокутною структурою пікселів
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10244
ISSN: 1996-1588
Appears in Collections:Випуск 14(188)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_11.pdf613,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.