Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБарановський, Д.М.-
dc.contributor.authorБарановский, Д.Н.-
dc.contributor.authorBaranovskyi, D.N.-
dc.date.accessioned2012-03-28T10:32:11Z-
dc.date.available2012-03-28T10:32:11Z-
dc.date.issued2010-09-03-
dc.identifier.citationБарановський Д.М. Підвищення довговічності дизелів вчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту / Д.М. Барановський // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 1.(10) – С. 23-27.en_US
dc.identifier.issn1990-7796-
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10129-
dc.descriptionThe system of the diesel maintenance and repair influences considerably on their reliability and durability. Therefore, it is necessary to carry out the analysis of this system terms and methods of application. Theoretical researches confirm that timely and high-quality diesel maintenance and repair allow to provide the high probability of their no-failure operation. The interaction area graphic interpretation of the no-failure operation probability and implementation of the diesel maintenance and repair represents possibility of their operating life increase. For this purpose, it is necessary to carry out maintenance and repair according to the information about the technical state of diesels.en_US
dc.description.abstractСистема технічного обслуговування та ремонту дизелів здійснює значний вплив на їх надійність і довговічність. Тому необхідно провести аналіз умов і методів застосування цієї системи. Теоретичні дослідження підтверджують, що вчасне та якісне проведення операцій технічного обслуговування та ремонту дизелів дозволяють забезпечити високу ймовірність їх безвідмовної роботи. Графічна інтерпретація області взаємозв’язку ймовірності безвідмовної роботи та виконання операцій технічного обслуговування та ремонту дизелів відображає можливість підвищення їх довговічності. Для підвищення довговічності необхідне виконання операцій системи технічного обслуговування та ремонту відповідно до інформації про технічний стан дизелів.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherАвтомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.en_US
dc.subjectДИЗЕЛЬ: ДОВГОВІЧНІСТЬen_US
dc.subjectТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯen_US
dc.subjectРЕМОНТen_US
dc.subjectБЕЗВІДМОВНА РОБОТАen_US
dc.subjectДИЗЕЛИ: ДОЛГОВЕЧНОСТЬen_US
dc.subjectТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕen_US
dc.subjectРЕМОНТen_US
dc.subjectБЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТАen_US
dc.subjectDIESELS: DURABILITYen_US
dc.subjectMAINTENANCEen_US
dc.subjectREPAIRen_US
dc.subjectNO-FAILURE OPERATIONen_US
dc.titleПідвищення довговічності дизелів вчасним проведенням технічного обслуговування та ремонтуen_US
dc.title.alternativeПовышение долговечности дизелей своевременным проведением технического обслуживания и ремонтаen_US
dc.title.alternativeIncrease of the Diesel Operating Life by the Timely Maintenance and Repairen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:№1 (2010-10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барановский.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.