Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10127
Title: Оцінка ефективності і якості протікання виробничого процесу підприємства автосервісу
Other Titles: Оценка эффективности и качества протекания производственного процесса предприятия автосервиса
Efficiency and Quality Estimation of the Production Process at the Automobile Service Centers
Authors: Мастепан, Микола Антонович
Мастепан, Сергій Миколайович
Кузьмін, Віктор Степанович
Гриб, В.И.
Мастепан, Николай Антонович
Мастепан, Сергей Николаевич
Кузьмин, Виктор Степанович
Гриб, В.И.
Mastepan, M.A.
Mastepan, S.M.
Kuzmin, V.S.
Gryb, V.I.
Keywords: АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО: РІВЕНЬ ЯКОСТІ
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
РЕСУРСИ
ПЛАНУВАННЯ ПОСЛУГИ
РИНОК ПОСЛУГ
АНАЛІЗ ПОСЛУГИ
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНДЕКС ЯКОСТІ
АВТОСЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
РЕСУРСЫ
ПЛАНИРОВАНИЕ УСЛУГИ
РЫНОК УСЛУГ
АНАЛИЗ УСЛУГИ
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНДЕКС КАЧЕСТВА
Issue Date: 3-Sep-2010
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Мастепан М.А. Оцінка ефективності і якості протікання виробничого процесу підприємства автосервісу / М.А. Мастепан, С.М. Мастепан, В.С. Кузьмін, В.И. Гриб // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 1.(10) – С. 12-17.
Abstract: Розроблено порядок оцінки ефективності і якості протікання виробничого процесу технічного обслуговування та ремонту автомобілів в умовах автосервісних підприємств. Представлено графічний метод експрес-діагностики техніко-економічного стану виробничого процесу. Обґрунтовано фактори, що визначають протікання виробничого процесу підприємства, сформульовано умови використання методу, наведено рекомендації по визначенню основних техніко-економічних показників виробничих процесів підприємства.
Description: The efficiency and quality order of the automobile maintenance and repair production process at the automobile service centers is developed. The express diagnostics graphic method of the production process technical and economic condition is presented. Factors defining the production process of the enterprise are proved, conditions of the method application are formulated, and recommendations on the basic technical and economic indicators definition of the enterprise production process are given.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10127
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"
№1 (2010-10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мастепан.pdf480,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.