Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1010
Title: Технологічні основи автоматизації процесу згущення на збагачувальних фабриках
Authors: Шпильовий, Леонід Вікторович
Keywords: процес згущення, автоматизація
Issue Date: 30-May-2011
Abstract: У монографії розглядається проблема автоматизації процесу згущення рудних пульп на збагачувальних фабриках. Викладені результати теоретичних та експериментальних досліджень закономірності осадження сфлокульо ваної суспензії в умовах зміни іонного складу дисперсійного середовища, примусового транспортування ущільненого осаду до розвантажувальної лій- ки, змішування його з суспензією зони стиснення. Отримані математичні моделі основних субпроцесів процесу згущення. Розглянута задача автоматичної оптимізації роботи радіального згущу- вача. Описані стабілізуючі та екстремальні автоматичні системи управління. Особлива увага приділена попередній оцінці економічного ефекту від впро- вадження систем автоматизації. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників наукових та проектно-конструкторських організації, гірничо-збагачувальних комбінатів. Вона може бути корисною студентам вузів, які вивчають питання автомати- зації управління збагачувальними фабриками.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1010
ISBN: 978-966-317-087-9
Appears in Collections:Монографії кафедри збагачення корисних копалинItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.