Browsing by Author Ломова, Т.О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Вивчення особливостей позитивного досвіду агресивних дій старшокласниківЛомова, Т.О.
2010Вивчення особливостей позитивного досвіду агресивних дій старшокласників (апробація методики «Анкета старшокласника»)Ломова, Т.О.
2010Вплив соціальних очікувань особистості на вибір поведінкової стратегії у конфліктіЛомова, Т.О.
2013-03-18Конспект лекційЯковицька, Л.С.; Кушнір, Ю.В.; Вертило, С.В.; Ломова, Т.О.; Пузь, И.В.
2013-03-18Конспект лекцій «Методика викладання у вищій школі» містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».Яковицька, Л.С.; Ломова, Т.О.
2013-04-21Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання технічних і природничих галузей знаньЛомова, Т.О.
2010Методика діагностики спрямованості реакцій агресії учнів проти соціального оточенняЛомова, Т.О.
2013-03-18Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія»Ломова, Т.О.
2013-03-18Методичні вказівки з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності «Машинобудування», «Комп’ютеризовані енергомеханічні системи», «Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання» денної форми навчання.Ломова, Т.О.
2013-03-18Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Психологія»Ломова, Т.О.
2013-04-21Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» для студентів заочної, денно-заочної форми навчання економічних галузей знаньЛомова, Т.О.
2013-04-21Методичні рекомендації щодо організації семінарських занять студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці»Ломова, Т.О.
2013-03-18Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі» для магістрів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання економічних галузей знаньЯковицька, Л.С.; Ломова, Т.О.
2013-04-21Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання технічних галузей знаньЛомова, Т.О.
2010Основні причини та психологічні особливості агресивної поведінки учнів старшого шкільного вікуЛомова, Т.О.
2010Особливості моральної сфери особистості з різним рівнем агресії (апробація модифікованої методики Л.Колберга «Моральний вибір»)Ломова, Т.О.
2010Психологічна програма навчально-розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки "Корекція виявів агресії в поведінці учнів"Ломова, Т.О.