Browsing by Author Костіна, О.Д.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Анализ эксплуатационной надежности коксовых машин с учетом ошибок оператораПарфенюк, А.С.; Костина, Е.Д.; Костин, В.И.; Булатов, А.А.; Парфенюк, О.С.; Костіна, О.Д.; Костін, В.І.; Булатов, О.А.; Parfenjuk, A.S.; Kostina, E.D.; Kostin, V.I.; Bulatov, A.A.
2020-05ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КАМЕРІ ГАЗОГЕНЕРАТОРАБаранов, Є.В.; Баранов, Є.В.; Костіна, О.Д.; Костіна, О.Д.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Динаміка процесів у технологічному обладнанні» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної і заочної форм навчанняТопоров, А.А.; Боровльов, В.М.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Костіна, О.Д.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи розробки технологічного обладнання» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудуванняКостіна, О.Д.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Боровльов, В.М.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини та апарати перероблювальних виробництв» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудуванняКостіна, О.Д.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Боровльов, В.М.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Обладнання та технології хімічних виробництв»для студентів спеціальності133 Галузеве машинобудуванняденної і заочної форм навчанняКостіна, О.Д.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН" для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (спеціальності 133 Галузеве машинобудування) денної та заочної форм навчанняАлексєєва, О.Є.; Трет`яков, П.В.; Топоров, А.А.; Кутняшенко, І.В.; Костіна, О.Д.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання і оформлення дипломного проекту для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальностями 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 7.05050311 «Металургійне обладнання» та 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»Парфенюк О.С., О.С.; Костіна, О.Д.; Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.
2020-04МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання і оформлення кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 8.05050311 «Металургійне обладнання» та 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»Парфенюк, О.С.; Костіна, О.Д.; Топоров, А.А.
2021Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "САПР технологічних виробництв. Частина 3" освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудуванняТопоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Боровльов, В.М.; Алексєєва, О.Є.; Костіна, О.Д.; Кутняшенко, І.В.
2017Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Техногенна безпека хіміко-технологічних комплексів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 6.050503 «Машинобудування»Топоров, А.А.; Трет`яков, П.В.; Алексєєва, О.Є.; Костіна, О.Д.
2020-04МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проектуз дисципліни"Системи виробництва та розподілу енергоносіїв"для студентів денноїта заочноїформ навчання спеціальності144ТеплоенергетикаТрет'яков, П.В.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Костіна, О.Д.; Алексєєва О.Є., О.Є.; Боровльов В.Н., В.М.
2020-04НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної форми навчанняТрет'яков, П.В.; Кутняшенко, І.В.; Топоров, А.А.; Костіна, О.Д.; Алексєєва, О.Є.; Боровльов, В.М.
2020-05ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТЬ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАПИЛЮВАННЯШеремет, Н.М.; Дерев’янкіна, Л.С.; Костіна, О.Д.
2010Техніко-економічні та екологічні переваги крупноблочних бетонних агрегатів для переробки вуглецевих сировинних маcПарфенюк, О.С.; Трет’яков, П.В.; Костіна, О.Д.; Parfenyuk, A.; Tretyakov, P.; Kostina, E.; Парфенюк, А.С.; Третьяков, П.В.; Костина, Е.Д.
2020-05ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ, ЩОДО УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ В ЩОКОВИХ ДРОБАРКАХЛисенко, Д.А.; Костіна, О.Д.