Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6271
Title: Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української культури»
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Issue Date: 2011
Abstract: Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української культури» / Укл. Моісєєнко Л.М - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. - 107с.
Description: Навчально-методичний посібник містить робочу програму, лекції, загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури», тематику семінарів, індивідуальних і контрольних робіт та методичні вказівки до їх підготовки. Надані питання до модульного і підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів та перелік рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6271
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
история укр.культуры Моисеенко.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.