Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31153
Title: Оцінка внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її вплив на ринок праці
Authors: Швець, Ірина
Следь, Олександра
Keywords: внутрішня вимушена міграція, внутрішньо-переміщена особа, ринок праці, безробітний, державне регулювання
Issue Date: 2018
Publisher: Науковий журнал «Бізнес Іформ». – 2018. – № 11. – С. 272-278.
Abstract: Розглянуто сучасні особливості внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її соціально-економічні наслідки. Визначено основні виклики, які пов’язані з вимушеним переміщенням населення внаслідок військово-політичного конфлікту. Обґрунтована актуальність державного регулювання процесів внутрішньої вимушеної міграції. Розглянуто феномен міграції та її проблематику у наукових працях зарубіжних авторів. Проаналізовано обсяг та напрями внутрішньої вимушеної міграції, показники складу та структури внутрішньо-переміщених осіб, розподіл вимушених переселенців по території України. Досліджено вплив внутрішньої вимушеної міграції на стан ринку праці та структуру безробіття в Україні. Доведено позитивні наслідки міграції на регіональні ринки праці. На основі визначених соціально-економічних особливостей внутрішньої вимушеної міграції запропоновано заходи з регулювання попиту та пропозиції робочої сили ВПО та встановлення балансу між ними на регіональних ринках праці України.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31153
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бізнес інформ №11 2018 (Швець І.Б., Следь О.М.).pdf43,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.