Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31152
Title: Проблематика соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні
Other Titles: The Issue of Social Protection of Internally Displaced Persons in Ukraine
Authors: Швець, Ірина
Ляшок, Ярослав
Мирошниченко, Ганна
Следь, Олександра
Keywords: соціальний захист населення, внутрішня вимушена міграція, внутрішньо переміщена особа (ВПО), потреби ВПО, система соціального захисту ВПО
Issue Date: 2018
Publisher: Праці Міжнародної на-уково-практична кон-ференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права», м. Полтава, 10 листопада 2018 р. – стр. 358–361
Abstract: Розглянуто підхід до формування системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на основі урахування їх потреб та визнаних міжнародних принципів. Досліджено роль та сформульовано визначення системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано першочергові та другорядні потреби внутрішньо переміщених осіб, умови їх перебування у місцях поселення. Запропоновано систему соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, яка ґрунтується на міжнародних правових нормах і внутрішніх можливостях держави та поєднує заходи, спрямовані на задоволення існуючих потреб переселенців.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31152
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Полтава-Лондон_ДонНТУ.pdf548,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.