Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31148
Title: РОЗРОБКА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Authors: Следь, Олександра
Keywords: соціальний захист населення, внутрішня вимушена міграція, внутрішньо переміщена особа, керівні принципи ООН, потреби, стан домогосподарств, облік, система соціального захисту
Issue Date: 2017
Publisher: Наукові праці Донець-кого національного технічного університету. Серія «Економічна». – 2017. – №1-2 (18-19). – С. 36-49
Series/Report no.: Серія «Економічна». – 2017;№1-2 (18-19)
Abstract: Розглянуто підхід до формування системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на основі урахування їх потреб та міжнародних принципів. Досліджено роль та сформульовано визначення системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано першочергові та другорядні потреби внутрішньо переміщених осіб, умови їх перебування у місцях поселення. Надано оцінку складу та фінансового стану домогосподарств внутрішньо переміщених осіб. Розглянуто міжнародні принципи регулювання вимушеного переміщення населення та захисту внутрішніх вимушених мігрантів. Запропоновано систему соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, яка ґрунтується на міжнародних правових нормах і внутрішніх можливостях держави та поєднує заходи, спрямовані на задоволення існуючих потреб переселенців.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31148
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Следь_соц.захист_ВПО.pdf653,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.