Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3087
Title: Інформаційно-аналітичний центр – оперативне вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем гірничодобувних регіонів
Authors: Сидоренко, В. Д.
Паранько, І. С.
Куліковська, О. Є.
Keywords: інформаційний центр
безпека
прогноз
гірничі роботи
information centre
safety
prediction
mining works
Issue Date: 2010
Publisher: ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 11(161) - Донецьк, ДонНТУ, 2010. - С. 120-126
Series/Report no.: Гірничо-геологічна;19
Abstract: Науково обґрунтовані напрямки організації та планування діяльності інформаційного центру, який дозволить забезпечити безпеку гірничих робіт і прогнозувати ступінь впливу їх на довколишнє середовище.
Description: Scientifically proved directions of the organization and planning of activity of information centre which will allow to provide safety of mining works and to predict degree of their influence on environment.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3087
Appears in Collections:Випуск 11 (161)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.