Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30823
Title: ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: антикризове управління, фінансовий стан, перелік показників, рекомендації
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Х.: ХНАДУ. - Т. 3. - С. 212-214.
Citation: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року)
Abstract: Оцінка фінансового стану має першочергове значення в системі антикризового управління підприємства. Загальну оцінку динаміки фінансового стану підприємства доцільно здійснювати шляхом побудови агрегованого балансу, для чого статті вихідного бухгалтерського балансу группують в окремі специфічні групи по ознаці ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). Статті агрегованого балансу (та їх наповнення), при виконанні аналізу за новими обліковими формами звітності підприємств повинні коректуватися згідно Положень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30823
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна О.В.Секц.7.pdf277,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.