Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30822
Title: Заходи щодо формування ефективної системи оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві
Other Titles: MEASURES ON THE FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF EVALUATION AND STIMULATION OF PERSONNEL ON THE ENTERPRISE
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Амельницька, Олена Володимирівна
Терефюк, Анастасія_Ігорівна
Keywords: оцінка персоналу; стимулювання праці; матеріальне стимулювання; моральне стимулювання грейдінгова система оплати праці; атестація персоналу
staff assessment; job incentives; material incentives; moral incentives; grazing wage system; staff attestation
Issue Date: May-2019
Publisher: Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка»,2019. - № 5
Citation: Режим доступу до: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7062
Abstract: У статті досліджуються питання впровадження заходів щодо формування системи оцінки і стимулювання персоналу підприємства. Проведено аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності поняття «оцінка персоналу» на підприємстві, визначено складові системи стимулювання персоналу підприємства, визначено вазємозв’язок процесів оцінки і стимулювання персоналу підприємства. На підставі аналізу складових системи оцінки і стимулювання персоналу досліджуваного підприємства та оцінки ефективності використання його персоналу запропоновано заходи щодо формування системи оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30822
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна, Амельницька, Терефюк -ЕЕ, 5,2019.pdf340,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.