Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30821
Title: Cучасні аспекти управління розвитком суб'єктів господарювання
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: майно, показники, ранжування, інтегральна оцінка
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2019. - С.171-173
Citation: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 18-19 квітня 2019 р.
Abstract: Питанням оцінки використання майна присвячено ряд наукових досліджень. Формування системи показників оцінки та методів їх зведення до єдиного інтегрального показника розглянуто в працях українських та зарубіжних вчених. Інструментарій такої оцінки передбачає: ранжирування показників і коефіцієнтів; розрахунок інтегрального показника для оцінки об’єкта дослідження; порівняння розрахункових показників з еталонними величинами. Підсумкова оцінка повинна визначатися за кожною групою показників (оцінка позичальника, показники фінансової стійкості і т.д) з урахуванням ваги одиничних нормованих показників, а далі враховувати вже вагомість аналітичних груп в інтегральній оцінці. Важливим моментом застосування такого підхода є включення до інтегральної оцінки показників, щодо яких встановлено їх нормативні або бажані значення.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30821
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_4.Mizina.pdf203,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.