Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30813
Title: Аналіз складових системи оцінки та стимулювання персоналу підприємства
Authors: Терефюк, Анастасія Ігорівна
Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: стимулювання, мотивація, праця, персонал, складові
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Покровськ : ДонНТУ, 2019. – 139 с.
Citation: Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т.4 . Секція IV: Теорія і практика сучасного менеджменту (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ)
Abstract: Неефективне стимулювання сьогодні часто виступає обмежувальним чинником і не дає можливості підприємствам реалізувати свої потенційні можливості. Оцінка діяльності персоналу підприємства виступає одним з найважливіших напрямів мотивації співробітників. Оцінка персоналу і показників його діяльності, будучи органічно пов'язана з системами оплати праці та з програмами, направленими на підвищення рівня трудової мотивації персоналу, дозволяє підтримувати на належному рівні зацікавленість працівників у досягненні високих виробничих результатів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30813
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Терефюк, Мізіна_тези.pdf471,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.