Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30415
Title: Формування системи оцінки і стимулювання персоналу підприємства
Other Titles: Formation of the system of assessment and stimulation of the personnel of the enterprise
Authors: Терефюк, Анастасія Ігорівна
Keywords: оцінка персоналу, матеріальне і моральне стимулювання, грейдингова система оплати праці, атестація і коучинг персоналу
assessment of personnel, material and moral stimulation, grading system of remuneration, attestation and coaching of personnel
Issue Date: May-2019
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Терефюк А. І. Формування системи оцінки і стимулювання персоналу підприємства / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»). – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2019.
Series/Report no.: Управління персоналом і економіка праці;
Abstract: В роботі проведено аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності поняття «оцінка персоналу» на підприємстві, визначено складові системи стимулювання персоналу підприємства, визначено вазємозв‟язок процесів оцінки і стимулювання персоналу підприємства. На підставі аналізу складових системи оцінки і стимулювання персоналу досліджуваного підприємства та оцінки ефективності використання його персоналу запропоновано заходи щодо формування системи оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві. Практична реалізація запропонованих заходів містить в собі пропозиції щодо впровадження системи оплати праці на підприємстві на основі грейдування, щорічної атестації і коучингу персоналу та заходи з удосконалення нематеріальної складової стимулювання персоналу підприємства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30415
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Диплом Терефюк с додатками.pdf
  Restricted Access
1,36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.