Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29443
Title: Антикризове управління у сучасному менеджменті підприємств
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Криворучко, Катерина Олексійовна
Keywords: антикризове управління; фінансові коефіцієнти; індекс рейтингової оцінки підприємства; методи антикризового менеджменту
crisis management; financial ratios; rating company's rating index; methods of crisis management.
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка»,2018. - № 11
Citation: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6672
Abstract: У статті досліджуються питання використання методів антикризового управління у системі менеджменту підприємства. Визначено актуальність дослідження методів антикризового управління у складі методів менеджменту підприємств. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення сутності кризових явищ, визначена роль кризових явищ у розвитку підприємств, проаналізовано поняття сутності антикризового управління, визначенні завдання антикризового управління у системі менеджменту підприємства. Доведено, що реалізація ефективної системи антикризового управління сучасним підприємством повинна ґрунтуватися на основних положеннях компетентнісного підходу. Розглянуто значення діагностики в передбаченні кризи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29443
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри МДУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна, Криворучко - ЕЕ-71.pdf334,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.