Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29241
Title: Синтетичне ковзне середнє та особливий метод щодо визначення його коефіцієнтів
Authors: Тихонова, О.А.
Скрипник, Т.В.
Keywords: синтетичне ковзне середнє
SMA
MA
WMA
EMA
вагові коефіцієнті
Issue Date: 2017
Abstract: Предметом дослідження в даній статті є аналіз і класифікація нового алгоритму ковзного середнього (синтетичне ковзне середнє (SMA)). До переваг даного алгоритму можна віднести багаторазове усереднення, яке призводить до мінімізації автокореляційних зв'язків. Однак, при цьому зростання величини вікна ковзання викликає багаторазове збільшення кількості розрахунків. Для аналізу алгоритму була розроблена логічна схема SMA, заснована на базовій формулі. В роботі наведена програма розрахунку вагових коефіцієнтів. Отримані розрахунки кількості арифметичних операцій при використанні першого варіанта визначення результатів синтетичного ковзного середнього та нового методу розрахунку. Їх порівняльний аналіз дозволяє якісно довести, що новий алгоритм ефективніше.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29241
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тихонова Скрипник.pdfПредметом дослідження в даній статті є аналіз і класифікація нового алгоритму ковзного середнього (синтетичне ковзне середнє (SMA)). До переваг даного алгоритму можна віднести багаторазове усереднення, яке призводить до мінімізації автокореляційних зв'язків. Однак, при цьому зростання величини вікна ковзання викликає багаторазове збільшення кількості розрахунків. Для аналізу алгоритму була розроблена логічна схема SMA, заснована на базовій формулі. В роботі наведена програма розрахунку вагових коефіцієнтів. Отримані розрахунки кількості арифметичних операцій при використанні першого варіанта визначення результатів синтетичного ковзного середнього та нового методу розрахунку. Їх порівняльний аналіз дозволяє якісно довести, що новий алгоритм ефективніше.968,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.