Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28864
Title: Конспект лекцій з вибіркової навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування / [укл.: О.В. Мізіна].
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: Інститут консультування, ринок консалтингових послуг, маркетинг консалтингових послуг, напрямки консалтингової допомоги
Issue Date: 2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2018. - 69 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол № 10 від 27.02.2018
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни «Основи управлінського консультування» згідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28864
Appears in Collections:Конспекти лекцій
Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна.Основи управлін.консульт (лек.).pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.