Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28612
Title: Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів «Маркетингова товарна політика» для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: товари, послуги, якість, товарний ринок, управління продуктом, життєвий цикл
Issue Date: 2016
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2016. – 92 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол № 6 від 26.01.2016
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» є формування системи теоретичних знань з проведення маркетингової товарної політики і практичних навичок по питанням товарної політики підприємств в умовах маркетингової орієнтації. У посібнику розглянуто базові питання й положення організації та здійснення маркетингової товарної політики підприємств.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28612
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МТП -лек.(Мизина)-МО-ш.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.