Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28610
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для студентів ОКР «бакалавр», денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: цінова політика, система цін, чинники ціноутворення, методи, оптимізація цін, стратегії ціноутворення, державне регулювання цін
Issue Date: 2016
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2016. - 99 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол № 3 від 25.10.2016
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» згідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28610
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна. Маркет.ціноутвор.(лекц)-МО-ш.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.