Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28607
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напрямів 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.030504 Економіка підприємства
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: криза, розвиток, антикризове управління, теоретичні та організаційні аспекти, діагностика
Issue Date: 2016
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2016. – 91 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол № 3 від 25.10.2016
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни «Антикризове управління» згідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28607
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мізіна. Антикр. упр. (лекц.)-мет.отд (утв)-ш.pdf842,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.