Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28595
Title: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ОЦІНЦІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: індикатори, рівень економічної безпеки, інтегральний показник, метод нечітких множин, фінансовий стан підприємства,нормування показників
indicators, level of economic security, integral index, method of fuzzy sets, financial state of enterprise, setting of norms of indexes
Issue Date: 2014
Publisher: Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2 т.]
Citation: Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. - Т.2. - С.145-152.
Abstract: Визначено необхідність проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємства в оцінці його економічної безпеки та проаналізовано підходи до побудови інтегрального показника такої оцінки. Доведено, що комплексні індикатори, розраховані за граничними значеннями відповідних показників, дозволяють надати кількісні обмеження різних рівнів безпеки підприємства. Надано відповідні індикатори оцінки рівня економічної безпеки підприємства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28595
ISBN: 978-966-97392-8-5
Appears in Collections:Мізіна Олена Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри МДУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография _eb_ 2014_Мизина Е.В..pdf723,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.