Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2657
Title: М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до лабораторних і контрольних робіт по програмуванню мовою Паскаль ч а с т и н а 2
Authors: Назаренко, В.И.
Демеш, Н.С.
Юсупова, К.Б.
Issue Date: 6-Dec-2010
Description: Методичні вказівки до лабораторних і контрольних робіт по програмуванню мовою Паскаль, частина 2 (для студентів спеціальності 7.091501 “Комп'ютерні мережі і системи” прискореної форми навчання). Укладачі: В.И. Назаренко, Н.С.Дємєш, К.Б.Юсупова. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 66 с. Наведено методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 і контрольної роботи № 2, що виконуються у другому семестрі відповідно до навчального плану спеціальності «Комп'ютерні мережі і системи» прискореної форми навчання. У лабораторній роботі № 2 «Використання процедур і функцій» розглядаються методи організації процедур і функцій, а також способи їхнього використання при обробці одновимірних масивів з довільними іменами типів. Змістом контрольної роботи № 2 «Обробка тексту» є методи організації програм у завданнях обробки тексту, представленого у вигляді масиву рядків. По кожній з контрольних робіт наведено 50 варіантів завдань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2657
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text2.pdf937,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.