Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2646
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПО КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСТИНА 2
Authors: Назаренко, В.И.
Чередникова, О.Ю
Юсупова, К.Б.
Issue Date: 6-Nov-2010
Description: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПО КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ, ЧАСТИНА 2 (для студентів спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» заочної форми навчання). Складачі: В.І.Назаренко, О.Ю.Череднікова, К.Б.Юсупова. – Донецьк, ДонНТУ, 2010. – 43 с. Приведені методичні вказівки до контрольної роботи № 2 по курсу програмування для студентів-заочників спеціальності 7.091501. Контрольна робота містить завдання по темам «Обробка матриць» і «Використання процедур і функцій». Для виконання контрольної роботи по кожній темі наведено 50 варіантів завдань. Матеріал посібника містить також необхідний теоретичний матеріал і приклад виконання одного із завдань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2646
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text2.pdf496,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.