Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2645
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПО КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСТИНА 1
Authors: Назаренко, В.И.
Чередникова, О.Ю
Юсупова, К.Б.
Issue Date: 6-Dec-2010
Description: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПО КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ, ЧАСТИНА 1 (для студентів спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» заочної форми навчання). Складачі: В.І.Назаренко, О.Ю.Череднікова, К.Б.Юсупова. – Донецьк, ДонНТУ, 2010. – 63 с. Наведені методичні вказівки до контрольної роботи №1 по курсу програмування на мові Паскаль для студентів-заочників спеціальності 7.091501. Контрольна робота містить завдання по темам: "Організація ітераційних циклів" і "Обробка одновимірних масивів". По кожній темі наведено 50 варіантів завдань. Матеріал посібника містить також загальні методичні вказівки, що визначають зміст звіту до контрольної роботи і вимоги до текстів програм відповідно до рекомендацій структурного програмування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2645
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text1.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.