Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25381
Назва: Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів
Інші назви: Развитие теории и принципов построения средств защитного обесточивания современных рудничних электротехнических комплексов
Development of the theory and principles of structural formation of the protective deenergization devices of modern mine electrotechnical complexes
Автори: Маренич, К.М.
Marenych, K.M.
Ключові слова: electrotechnical complex
coal mine
emergency state
differential equations
induction motors
back-to-network power generation
protectional de energizing
means of protection
электротехнический комплекс
угольная шахта
аварийное состояние
дифференциальные уравнения
асинхронные двигатели
обратные энергетические потоки
защитное обесточивание
средства защиты
електротехнічний комплекс
вугільна шахта
аварійний стан
диференційні рівняння
асинхронні двигуни
зворотні енергетичні потоки
захисне знеструмлення
засоби захисту
Дата публікації: 2014
Видавництво: ДонНТУ
Бібліографічний опис: Маренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисно- го знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів. 05.09.03  Електротехнічні комплекси та системи : дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03  електротехнічні комплекси та системи.  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2014. У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна проблема підвищення ефективності функціонування шахтних дільничних електротехнічних комплексів на основі розвитку теорії і методів визначення параметрів їх аварійних і небезпечних станів та удосконалення їх захисту з урахуванням тенденцій підвищення потужності електромеханічних установок. Обгрунтований і апробований метод математичного моделювання перехідних процесів в шахтному дільничному електротехнічному комплексі, згідно з яким об’єкт дослідження представляється системою розгалужених: джерел енергетичних потоків; опорів ізоляції силових приєднань; провідностей в контурі „земля” та враховуються зміни конфігурації мережі в процесі та після відключення напруги живлення. Отримані закономірності зміни електричних параметрів в структурах електротехнічного комплексу в умовах впливу перехідних процесів і дії сукупності енергетичних потоків розгалужених джерел. Визначена здатність зворотних ЕРС асинхронних двигунів підтримувати небезпечний стан електромережі після її захисного відключення. Подальшого розвитку набули принципи побудови захисту шахтного дільничного електротехнічного комплексу від аварійних станів і небезпек. За основу прийнята концепція його захисного знеструмлення відокремленням від мережі всіх джерел енергетичних потоків при застосуванні в приєднаннях статорів асинхронних двигунів вимірювальних і виконавчих засобів, реагуючих на підвищення провідностей в колах „фаза-земля” кабелів живлення.
Опис: Thesis for a Doctor of technical science on speciality 05.09.03 - electrotechnical complexes and systems. - Donetsk National Technical University, Donetsk, 2014. In dissertation work the actual scientific and technical problem of increase of efficiency of functioning of mine local electrotechnical complexes on the basis of development of the theory and methods of determination of parameters of their accident and dangerous conditions and the improvement of their protection taking into account tendencies of increase of power of electromechanical equipment is solved. In particular, the specified method of mathematical modelling of transients in a mine local electrotechnical complex is reasonable and approved. It differs that the object of research is represented system distributed: sources of power streams; active resistance and capacities of isolation of power accessions, conductions in a contour "earth". Besides, changes of a configuration of a network in time and after supply voltage shutdown are considered. Regularities of change of electric parameters in structures of an electrotechnical complex in the conditions of impact of transients and action of activity of the distributed sources of power generation are received. Ability of the return EMFs of induction motors to support a dangerous condition of an electric network after its protective disconnection is defined. These principles are based on the concept of a protective denergization of an electric network by disconnection from it all sources of power generation by means of application in accessions of stator of induction motors of protective devices which react to conductivity increase in chains "a phase - the earth" of power supply cables.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25381
Розташовується у зібраннях:Автореферати
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
marenich.pdf1,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.