Please use this identifier to cite or link to this item: ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9922
Title: Процес імітації функціонування зупиночного пункту сумісної ділянки руху автобусів різних маршрутів
Other Titles: Процесс имитации функционирования остановочного пункта совмещённого участка движения автобусов разных маршрутов
Simulation Processes of the Parallel Segments Stop Operation on Various Routes of Bus Traffic
Authors: Василенко, Тетяна Євгенівна
Фесенко, Дмитро Володимирович
Дульнявка, Олена Йосипівна
Василенко, Татьяна Евгеньевна
Фесенко, Дмитрий Владимирович
Дульнявка, Елена Йосиповна
Vasylenko, T.Ye.
Fesenko, D.V.
Dulnjavka, E.I.
Keywords: АВТОБУС
АЛГОРИТМ
ЧАС ОЧІКУВАННЯ
СУМІСНА ДІЛЯНКА
ПУНКТ ЗУПИНОЧНИЙ
ПРОЦЕС ІМІТАЦІЇ
АВТОБУС
АЛГОРИТМ
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
СОВМЕЩЁННЫЙ УЧАСТОК
ПУНКТ ОСТАНОВОЧНЫЙ
ПРОЦЕСС ИМИТАЦИИ
BUS
ALGORITHM
WAITING TIME
PARALLEL SEGMENT
STOP
SIMULATION PROCESS
Issue Date: 18-Dec-2009
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Василенко Т.Є. Процес імітації функціонування зупиночного пункту сумісної ділянки руху автобусів різних маршрутів / Т.Є. Василенко, Д.В. Фесенко, О.Й. Дульнявка // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2009. - № 2.(9) – С. 164-171.
Abstract: Запропоновано структурну схему процесу імітації функціонування зупиночного пункту сумісних ділянок руху автобусів різних маршрутів (на прикладі зупинки «Пл. Леніна» м. Горлівки). Одним з етапів процесу імітації є формулювання моделі, на якому на підставі взаємодії елементів моделі та у результаті процесів спрощення й абстрагування побудовано імітаційну модель функціонування зупиночного пункту сумісних ділянок руху автобусів різних маршрутів у вигляді логічного алгоритму. При цьому проводиться послідовний опис дій та функціональних зв’язків. Реалізація в подальших дослідженнях алгоритму імітаційної моделі за допомогою мови програмування дозволить встановити залежність часу очікування пасажирами автобусів різних маршрутів на сумісних ділянках руху від сумарної кількості автобусів на цих маршрутах, а також розподіл отриманої кількості автобусів за кожним маршрутом.
Description: The simulation process block diagram of the parallel segments stop operation on the various routes of bus traffic is offered. One of the simulation process stages is the model formulation. On the basis of it simulation model of the parallel segments stop operation on the various routes of bus traffic in the form of the logic algorithm is developed. Thus the consecutive actions and functional connections description is carried out. Simulation model realization in the further researches of algorithm by means of the programming language will allow to establish dependence of the bus passenger waiting time on traffic parallel segments from bus general number on these routes, and grouping received bus number into each route.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9922
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Прикладна математика і інформатика"
Публікації кафедри "Транспортні технології"
№2 (2009-9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Василенко Фесенко Дульнявка.pdf559,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.