Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9718
Title: ДЕТАЛІ МАШИН. МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ ЗАДАЧІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
Authors: Нечепаєв, В.Г.
Блескун, В.П.
Оніщенко, В.П.
Ісадченко, В.С.
Матеко, П.М.
Молібожко, В.А.
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Деталі машин: методи розрахунків, задачі та проблемні завдання, автоматизоване проектування: навч. посіб. для студентів ВНЗ /В.Г. Нечепаєв, В.П. Блескун, В.П. Оніщенко та ін.; під заг. ред. В.Г. Нечепаєва; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2012. - 404 с.
Abstract: Викладені теоретичні відомості по всім розділам курсу "Деталі машин" в межах програми для студентів напрямків підготовки "Машинобудування" та "Інженерна механіка". Наведені задачі та проблемні завдання, що дозволяють використовувати методи активізації пізнавальної діяльності студентів для розвитку творчих навиків при вивченні даної дисципліни. Наведені відомості про поширені програмні продукти для автоматизованого проектування деталей машин.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9718
Appears in Collections:Блескун В.П.
Матеко П.М.
Молібожко В.А.
Нечепаєв В.Г.
Оніщенко В.П.
Праці кафедри основи проектування машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пособие.pdf199,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.