Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6477
Title: Дослідження часових параметрів мережі PROFIBUS при реалізації САУ багатоступінчатими водовідливними установками шахт.
Authors: Бессараб, В.І.
Федюн, Р.В.
Keywords: Profibus
часові затримки
цикл управління
цикл вимірювання
мережа
часова диаграма
багатоступінчатий водовідлив
САУ водовідливом
Issue Date: 2001
Publisher: ДонДТУ
Citation: Наукові праці ДонДТУ. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, випуск 38. Донецьк: РВА ДонДТУ, – 2001. – с.27 – 33.
Abstract: Research of time parameters network Profibus at implementation SAC by multistage draining plants of mines. The problems applying "fieldbus" Profibus for constructing control systems of distributed plants are reviewed in a paper. The features applying of the given network for automation multistage draining plant are studied. The problems interplay devices of a control system for a drainage are reviewed at usage of the protocol Profibus. The artificial mains network Profibus is designed. Is executed simulations of processes information exchange in a control system for a multistage drainage at usage the network Profibus. On a foundation of results simulation is drawn a conclusion about possibility using of a network Profibus for constructing a control system for a multistage drainage.
Description: Багатоступінчаста водовідливна установка є багатомірним, розподіленим об'єктом управління, що приводить до необхідності застосування мережних методів взаємодії технічних засобів системи управління. Найкращим рішенням для автоматизації багатоступінчастого водовідливу є застосування "польової шини" Profibus-PA, яка розроблена для вибухонебезпечних умов експлуатації. Застосування мережі Profibus приводить до виникнення часових затримок у системі управління по каналах контролю і управління, що впливають на характеристики замкнутої системи управління. Розроблена комунікаційна модель протоколу Profibus-PA дозволяє визначити часові характеристики процесів обміну даними в даній мережі. У результаті моделювання процесу обміну інформацією в мережі Profibus визначені зна-чення часових затримок при можливих межах зміни параметрів мережі, обумовлених зміною технічних характеристик водовідливної установки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6477
Appears in Collections:Статті співробітників кафедри АТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федюн_Бессараб_2001_7.pdf125,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.