Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3973
Title: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗОВ НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Authors: Мартыненко, Т.В.
Keywords: обработка изображений
распознавание изображений
гистологические срезы
эволюционные модели
Issue Date: 10-Oct-2007
Publisher: Донецкий национальный технический университет
Citation: Мартыненко Т.В. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗОВ НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ. Материалы 2-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2007". Донецк, 10 - 12 октября 2007 г. Стр. 246-252.
Abstract: У статті представлена структура програмної реалізації системи інструментальних засобів обробки й розпізнавання зображень гістологічних зрізів на базі еволюційних моделей. В якості цільової функції для добору кращих рішень запропоновано використовувати оцінку систематичної помилки пошуку залежно від чутливості й від специфічності, що враховує глибину програмного графа. Зазначена система інструментальних засобів підтвердила свою ефективність у процесі експериментів на базі патолого-анатомічного відділення ДОКТМО при проведенні гістологічних досліджень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3973
Appears in Collections:Матеріали конференцій та семінарів кафедри автоматизованих систем управління
Моделирование и компьютерная графика - 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страницы от scg_2007-45.pdf375,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.