Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28319
Title: Проблеми реалізації свободи совісті та свободи релігії в Росії: від історії до сучасності.
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Keywords: «Русский мир», клерикалізація, дискримінація, свобода совісті, свобода релігії, ідеологія.
Issue Date: May-2017
Publisher: Науковий щорічник:Історія релігій в Україні/ за заг. ред. М. Капраля, О.Киричук, І.Орлевич/ Інститут української археографії та джерелознавства ім.. М.С.Грушевського; інститут філософії ім.. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». - Львів: «Логос», 2017. – Вип.27. – 716.
Series/Report no.: ;с. 433-445.
Abstract: Стаття присвячена проблемам реалізації свободи совісті та свободи релігії в Російській Федерації. Показано, що в результаті реалізації концепції «Русского мира» у внутрішній та зовнішній політиці, Росія поставила під загрозу можливість реалізації прав та свобод громадян не тільки та окупованих та анексованих територіях, але й в середині країни. Автор звертає увагу на те, що концепція «Русского мира» є дезінтеграційною, деструктивною, дискримінаційною, провальною для російської влади. Вона (концепція) не відповідає тій геополітичній, економічній, конфесійній та демографічній ситуації, в якій знаходиться сьогодні Російська Федерація. Відбуваються порушення прав та свобод громадян, конституційних принципів світськості держави, відбувається злиття державних органів з однією з конфесій (РПЦ), клерикалізація ідеології держави, повернення до традицій державно-церковних відносин часів Російської імперії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28319
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
моісєєнко.pdfМоісєєнко Л.М. Проблеми реалізації свободи совісті та свободи релігії в Росії: від історії до сучасності.529,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.