Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21160
Title: Інституційні передумови формування інноваційної спрямованості економічного розвитку України
Other Titles: Институциональные предпосылки формирования инновационной направленности экономического развития Украины
Authors: Шовкун, І.А.
Шовкун, И.А.
Keywords: економічний розвиток
economic development
інституціональне середовище
institutional environment
інституційний аналіз
institutional analysis
інноваційний розвиток
innovative development
Issue Date: 2004
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 69. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.
Abstract: З позицій неоінституціональної теорії досліджуються особливості інституціонального середовища, що сформовано в Україні в ході ринкових реформ, і причини, які заважають реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.
Description: From the positions of the neo institutional theory studies the features of the institutional environment, which has formed in Ukraine in the course of market reforms, and the factors that hinder the implementation of the innovative model of economic development.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21160
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191-198.pdf6,67 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 191-198.pdf58,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.