Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19599
Title: Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання
Authors: Мирошниченко, Олена Викторівна
Масюк, Леонід Миколайович
Issue Date: 7-May-2013
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено тематику індивідуальних завдань, умови вибору варіанта для виконання індивідуальних завдань, які сприяють поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація», закріплення знань, розвиванню навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, формуванню вмінь використати знання для вирішення відповідних практичних завдань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19599
Appears in Collections:4. Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МССАиндивид.doc360,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.