Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17703
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашнiх завдань з курсу “Теорія імовірностей і математична статистика” для спеціальностей 6.092401 “Телекомунікаційні мережі і системи” та 6.091401 “Системи управління та автоматики” денної форми навчання
Authors: Воропаєва, В.Я.
Долгіх, І.П.
Зайцева, Е.Є.
Коваленко, Є.Г.
Keywords: формули комбінаторики
Теореми додавання і множення імовірностей
Формула Бернуллі
Формула повної імовірності
випадкові величини
щільність розподілу імовірностей
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Затверджено на засіданні кафедри “Автоматика і телекомунікації” протокол № 4 від 22.04.2009
Abstract: Містять основні теоретичні відомості та рекомендації до самостійного виконання задач двох індивідуальних завдань за матеріалами першого та другого змістовних модулей з курсу “Теорія імовірностей i математична статистика” відповідно.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17703
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри АТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IZ_2009.pdf599,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.