Серія: Електротехніка та енергетика Community home page

Browse

Collections in this community

2007_Випуск 7(128)

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: електротехніка і енергетика. Випуск 7(128) - Донецьк, ДонНТУ, 2007.

2008_Випуск 8(140)

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008.

2009_Випуск 9(158)

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 9 (158). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009.

2011_Випуск № 10 (180)

Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія "Електротехніка і енергетика" № 10 (180) 2011 р.

2011_Випуск № 11 (186)

Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія "Електротехніка і енергетика" № 11 (186) 2011 р.

2013_Випуск № 1 (14)

Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія "Електротехніка і енергетика" № 1 (14) 2013 р.

2013_Випуск № 2 (15)

Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія "Електротехніка і енергетика" № 2 (15) 2013 р.