Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10691
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичнихих робіт з курсу ―Інноваційний менеджмент‖ (для студентів спеціальності 8.050201 ―Менеджмент організацій‖ денної і заочної форм навчання)
Authors: Деречинський, Юлій Наумович
Гайдай, Роман Федорович
Гришина, Юлія Володимировна
Паламарчук, Анастасія Олександрівна
Keywords: інновація
інноваційний менеджмент
нововведення
потенціал підприємства
фінансово-промислова група
презентація
Issue Date: 2009
Publisher: АДІ ДВНЗ „ДонНТУ"
Abstract: Навчально-методична розробка містить організаційно-методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни ―Інноваційний менеджмент‖, основні поняття та формули розв‘язання поставлених в роботах задач, а також рекомендації щодо послідовності виконання робіт з використанням ПЕОМ.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10691
Appears in Collections:Методичні вказівки кафедри "Менеджмент організацій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodvkazivki_Innov_menedgment_Labs.pdf736,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.