Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9890
Title: Вибір й обґрунтування факторів, що впливають на ефективність автосервісного виробництва
Other Titles: Выбор и обоснование факторов, влияющих на эффективность автосервисного производства
Choice and Factor Reasons Influencing on the Efficiency of a Service Center
Authors: Ларін, Олександр Миколайович
Субочев, Олександр Іванович
Погорєлов, Михайло Григорович
Ларин, Александр Николаевич
Субочев, Александр Иванович
Погорелов, Михаил Григорьевич
Larin, A.N.
Subochev, A.I.
Pogorelov, M.G.
Keywords: АВТОСЕРВІСНЕ ВИРОБНИЦТВО
ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
ВАГА ФАКТОРІВ
АВТОСЕРВИСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
ВЕС ФАКТОРОВ
SERVICE CENTER
EFFICIENCY FACTORS
JUDGMENT METHOD
FACTOR ROLE
Issue Date: 18-Dec-2009
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Ларін О.М. Вибір й обґрунтування факторів, що впливають на ефективність автосервісного виробництва / О.М. Ларін, О.І. Субочев, М.Г. Погорєлов // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2009. - № 2.(9) – С. 187-192.
Abstract: Функціонування автосервісного виробництва розглядається як прийняття рішень в умовах недостатності інформації про обстежений об’єкт. Проаналізовано цей метод. Основні показники автосервісних підприємств подаються як перехідна ланка до вибору і оцінки пріоритетних шляхів інтенсифікації робіт з технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) автомобілів. Метод експертних оцінок дозволяє обґрунтовувати вибір домінантних факторів підвищення ефективності автосервісних підприємств. Наведено перелік параметрів, що впливають на коефіцієнт комбінованої оцінки якості експерта. Вага кожного з запропонованих факторів обчислюється виходячи із припущення про їх пропорційність членам убутної арифметичної прогресії.
Description: A service center operation is considered as decision making in the conditions of information lack about investigated subject. Main results of service centers seem to be an intermedium to the choice and assessment of intensification preferable ways for the automobile maintenance and repair. The judgment method enables to reason dominant factors choice of the service center effectiveness increase. The list of parameters influencing on the coefficient of the expert combined quality rating is suggested. Factors are calculated by their proportionality to the members of the decreasing arithmetic progression.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9890
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"
№2 (2009-9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ларин.pdf365,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.