Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8751
Title: Джерела теплопостачання та Теплові мережі
Other Titles: Sources of Thermalsupply and Thermal networks
Authors: Сафонова, Елена КОнстантиновна
Safonova, Elena Konstantinovna
Попов, Анатолий Леонидович
Popov, Anatoliy Leonidovich
Безбородов, Денис Леонидович
Bezborodov, Denis Leonidovich
Ермакова, Виктория Юрьевна
Ermakova, Victoria Yuriyevna
Боев, Юрий Александрович
Boev, Yuriy Aleksandrovich
Issue Date: 15-Mar-2012
Series/Report no.: УДК 620.9;22 cnh/
Abstract: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт до курсів: «Джерела теплопостачання» та «Теплові мережі» для студентів спеціальностей 7.090510 – „Теплоенергетика”, 7.090521 – „Теплові електричні станції”, 7.000008 – „Енергетичний менеджмент”, денної й заочної форм навчання. / Упоряд.: О.К. Сафонова, А.Л. Попов, Д.Л. Безбородов, В.Ю. Єрмакова, Ю.О. Боєв. Комп'ютерне верстання: І.С. Марасін, Д.Ю. Гажев - Донецьк: ДонНТУ, 2009, - 22 стор.
Description: Викладено основні розрахункові формули для визначення теплових втрат, проведення випробувань водяних теплових мереж та обладнання індивідуального теплового пункту. Наведено необхідні довідкові дані, рисунки та графіки для визначення теплових втрат водяних теплових мереж.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8751
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри Промислова теплоенергетика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторные работы 1-2 Тепловые сети.pdfМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт до курсів: «Джерела теплопостачання» та «Теплові мережі» 240,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.