Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8596
Title: Элементи теорії випадкових функцій
Authors: Косолапов, Юрій Федорович
Keywords: випадкова функція
характеристика
кореляційна функція
с.к.границя
с.к.похідна
с.к.інтеграл
стаціонарна випадкова функція
динамічна система
вагова функція
білий шум
спектральна теорія
Issue Date: 2003
Publisher: Донецьк: ДонНТУ, 2003, 236 с.
Citation: Випадкові функції, характеристики, спектральні розклади, застосування до динамічних систем
Abstract: Розглядаються (переважно в прикладному аспекті) деякі питання кореляційної теорії випадкових функцій: характеристики випадкових функцій та лінійних операторів від них, зокрема диференціальних та інтеґральних, стаціонарні випадкові функції й системи, спектральні розклади стаціонарних випадкових функцій з дискретним і неперервним спектрами, перетворення стаціонар ної випадкової функції стійкою лінійною динамічною системою. Наводяться численні приклади відшукання характеристик випадкових функцій на виході динамічних систем першого й другого порядків. Особливої уваги надається проблемі визначення стаціонарних розв'язків для диференційовних і недиференційовних випадкових функцій на вході, в тому числі при проходженні через систему білого шуму.
Description: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти. Гриф надано Міністерством освіти і науки України 22 вересня 2000 року № 2/1495
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8596
ISSN: УДК 519.216 Е 50
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри "Вища математика" ім.В.В.Пака

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RF_1-14.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.