Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7948
Title: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Статистика ІІ” (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”)
Authors: Табачкова, Наталія Анатоліївна
Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Keywords: статистика
економіка
завдання
тематичний зміст
Issue Date: 13-Mar-2012
Description: Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до оформлення, структури і змісту контрольної роботи, перелік запитань до семестрового контролю, критерії оцінки знань студентів, список рекомендованих джерел, інструкції до виконання вправ.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7948
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статистика 2 СРС.doc1,13 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.